top of page

POLÍTICA DE COOKIES


Des d’aquest lloc web volem informar-te que la nostra pàgina web CIBERAGENT utilitza cookies per analitzar la navegació d’usuaris. Les cookies són uns arxius que s’instal·len en l’equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: Google Analytics. MÉS INFORMACIÓ.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi d’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar les dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el número de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la que es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que està assignada l’adreça IP des de la que accedeixen els usuaris, el número d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen i l’operador o tipus de terminal des del que es fa la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Si vols permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho des de la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir algun d’aquests navegador:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: “http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

AVÍS LEGAL


Aspectes legals
Benvinguts al nostre lloc web. A continuació s'exposen els termes i condicions que, juntament amb la nostra política de privacitat, regeixen la vostra relació amb CIBERAGENT vers aquest lloc web.

El terme CIBERAGENT o nosaltres es refereix al propietari del lloc web amb domicili social Josep Tarradelles 5-7 17006 Girona
El terme ‘vosaltres' es refereix a l'usuari o al visitant del nostre lloc web.

L'ús d'aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

- El contingut de les pàgines d'aquest lloc web està destinat a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canviar sense notificació.

- Ni nosaltres ni cap tercera part aportem cap garantia pel que fa a la precisió, la puntualitat, l'actuació, la integritat o l'adequació de la informació i dels materials que es troben o s'ofereixen en aquest lloc web per a qualsevol finalitat particular. Accepteu que esteu informats del fet que aquesta informació i aquest material poden contenir imprecisions o errors i nosaltres excloem expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per la llei.

- L'ús que feu de qualsevol informació o material que apareguin en aquest lloc web és totalment responsabilitat vostra i, per tant, no en serem responsables. Serà responsabilitat vostra assegurar-vos que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d'aquest lloc web compleixin els requisits específics.

- Aquest lloc web conté material que és propietat nostra o que està sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat a, el disseny, la maquetació, l'aspecte, l'aparença, i els gràfics. N'està prohibida la reproducció si no és de conformitat amb les condicions de drets d'autor que formen part d'aquests termes i condicions.

- Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web que no són propietat de l'operador o que no estan sota la seva llicència, estan autoritzades per aparèixer aquest lloc web.

- L'ús no autoritzat d'aquest lloc web pot ser motiu de reclamació per danys i/o ser considerat un delicte.

- De tant en tant, aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es posen a la vostra disposició per ampliar-vos la informació. El fet que aparegui l'enllaç, no significa que aprovem el lloc(s) web. No tenim cap responsabilitat vers el contingut dels llocs web als quals podeu accedir mitjançant un enllaç del nostre lloc web.

- No està permès crear un enllaç a aquest lloc web des d'un altre lloc web o document sense el consentiment previ per escrit de CIBERAGENT.

- L'ús que feu d'aquest lloc web i qualsevol conflicte que pugui sorgir-ne, estan subjectes a les lleis en vigor de l'estat.

Ens esforcem per mantenir el lloc web actualitzat i perquè funcioni amb fluïdesa. Això no obstant, CIBERAGENT no es responsabilitza de la no disponibilitat temporal del lloc web a causa d'assumptes tècnics aliens a la seva voluntat.

Protecció de dades
CIBERAGENT està profundament compromes amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment integra de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures disposades en el Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola. Per a més informació consulteu la Política de privadesa.

Xarxes socials
Li informem que CIBERAGENT té presencia a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes (i/o realitzi qualsevol vincle o acció de connexió per mitjà de les xarxes socials) de les nostres planes oficials es regirà per aquest apartat, així com les condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a les xarxes que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CIBERAGENT, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-li d’activitats, esdeveniments, productes, normatives o serveis, així com per qualsevol altre finalitat que la Llei ens permeti.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contradiguin els principis de bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, falta de cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que es consideri no apropiat.
I en general que contradiguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix CIBERAGENT es reserva el dret de retirar, sense previ avís de la web o de la xarxa social que li sigui de propietat aquells continguts que consideri no apropiats.

Llei aplicable i jurisdicció
Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels termes i les condicions que pugui sorgir entre l’usuari i CIBERAGENT s’analitzarà d’acord amb els mateixos termes i condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.

En el supòsit de conflicte entre l’usuari i la companyia que resulti i/o estigui vinculat i/o relacionat amb els termes i les condicions, les parts acorden expressament sotmetre’l als jutjats i tribunals competents de la Ciutat de Girona.

bottom of page